TOP PERFORMERS   
 
RANK NAME EMAIL ID MARKS
1 anshuk ajansh*****@gmail.com 250.0
2 biyama choudhari biya*****@gmail.com 250.0
3 Sneha Hole snehah*****@gmail.com 250.0
4 Pritis Das pritis.rk*****@gmail.com 250.0
5 Vinay Joshi vina*****@gmail.com 247.3333
6 priyajeevan parida priyajeevanp*****@gmail.com 244.6666
7 iT's mE RiJuL mythesi*****@gmail.com 223.9999
8 aman khan amankhan2*****@gmail.com 213.333
9 L Ravi Kumar ravikumar2*****@gmail.com 203.99968
10 vikas kumar bansal bvik*****@gmail.com 195.99959
11 KUMAR BHASKARAN kumar.bhaska*****@gmail.com 145.3328
12 s saurav14*****@gmail.com 129.99849
13 jeevan jeevanpr*****@gmail.com 119.9986
14 ajay Popzz ajaypop*****@gmail.com 105.9989
15 vishal thevishalp*****@gmail.com 83.99921
16 ayan kar ayan19*****@gmail.com 83.33251
17 mohit joshi joshimoh*****@gmail.com 81.999214
18 Santoshkumar Palli santoshkuma*****@gmail.com 72.66571
19 rubal singh rubalsingh.ru*****@gmail.com 72.665695
20 didi*****@gmail.com 67.3321
21 Praveen Kumawat kumawatprave*****@yahoo.com 64.665405
22 Aryangupta arshgup*****@gmail.com 63.99819
23 RISHABH annuru*****@gmail.com 58.6654
24 SARWOTAM BHARDWAJ sarwota*****@gmail.com 52.664192
25 mayank Kushwaha mayankm*****@gmail.com 34.664597
26 Vivek Mishra mviv*****@gmail.com 33.999596
27 Abhishek abhp*****@gmail.com 30.665695
28 Heramb Patil hpati*****@gmail.com 28.665493
29 Unninendo unni*****@gmail.com 26.6666
30 neema babu neemaba*****@gmail.com 25.333199
31 md asif ansary mdasifansary*****@gmail.com 23.332104
32 Ritika Goyal ritikagoy*****@gmail.com 19.9997
33 Om Prakash omprakash*****@gmail.com 19.997803
34 CHATHIRI VIGNESH KUMAR chathirivigneshkum*****@gmail.com 17.331596
35 NEERAJ GUPTA neeraj*****@gmail.com 15.999498
36 Shivani shivanichaturve*****@gmail.com 11.9998
37 Ashish Rathor ashishratho*****@gmail.com 3.9994998
38 SAURAV KUMAR iamshwet*****@gmail.com 2.6636043
39 Priyanka Kaur PriyankaKaurkha*****@gmail.com 1.9999002
40 Rajput mponline.r*****@gmail.com 1.3332
41 RAJU DEOGAM rajudeo*****@gmail.com 0.66649985
42 NC Creation nehachoudha*****@gmail.com 0.0
43 Anshu Kumari anshua*****@gmail.com 0.0
44 Nurul Hassan hassannur*****@gmail.com 0.0
45 shivam mishra shivammish*****@gmail.com 0.0
46 Akshay pawade akshaypawa*****@gmail.com 0.0
47 tummidi aswani kumar tummi*****@gmail.com 0.0
48 Manish Joshi mj9*****@gmail.com 0.0
49 Arish tavadia arishta*****@gmail.com 0.0
50 Arunava Ghosh arunava10*****@gmail.com 0.0
51 Manjunath Mohite manju.moh*****@gmail.com 0.0
52 chhaya chhayahol*****@gmail.com 0.0
53 basanta das basanta.rk*****@gmail.com 0.0
54 GAJPATHI rao lkumar2*****@gmail.com 0.0
55 Nipa *****@adda247.com 0.0
56 Rahul Adhikary rahuladhika*****@gmail.com -0.6667
57 raksha jain raksha321*****@gmail.com -0.6667
58 Santosh Maharana skmahar*****@gmail.com -0.6667
59 Sanjay Chouhan sanjay*****@gmail.com -0.6667
60 Nik Meena nikhilabhian*****@gmail.com -0.66769934
61 suryakanta nanda suryakan*****@gmail.com -4.0003